YHDISTYKSEMME

 

LALLUKAN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAPERIAATE

JA TARKOITUS

 

Lallukan Sukuseura ry on perustettu vuonna 1989.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi Sukuseura järjestää jäsenilleen yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoa, selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenistön tietoon. Edelleen Sukuseura harjoittaa Sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi Sukuseura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on sukuun liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy Sukuseuran tavoitteet ja säännöt.

Jäsenkokous vahvistaa kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun, joka vuonna 2023  on 20

euroa . 

Matrikkelia, joka sisältää yli 5000 sukulaisen nimen, on saatavana 16 euron hintaan jokaisella

todistettavasti Lallukalla tai jälkeläisellä. Tilaukset netillä Raijalta.